Regulamin

ORGANIZATOR:

Organizatorem BMW Mountain Tour – Przesz szczyty Białki 2017 jest:

Tatra Holding Sp. z .o.o.

Dane organizatora znajdują się na oficjalnej stronie:

www.tatraholding.pl

CEL ZAWODÓW:

BMW Mountain Tour – Przez szczyty Białki 2017 to nowatorska formuła łącząca turystykę narciarską w najlepszym wydaniu z rywalizacją sportową dla narciarzy i snowboardzistów na każdym poziomie zaawansowania. Przejazd po szczytach Białki  z wykorzystaniem infrastruktury wyciągowej regionu, to wyścig narciarski nie spotykany dotąd w naszym kraju  Bramki kierunkowe, start w 10 osobowych grupach oraz wielkie narciarskie święto na mecie w ramach specjalnie przygotowanego programu Après-ski. Prawdziwa RADOŚĆ z jazdy!

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

11.02.2017, Białka Tatrzańska

PAKIET STARTOWY

W skład pakietu startowego wchodzi:

 1. Udział w BMW Mountain Tour.
 2. Pamiątkowy plastron wraz z numerem startowym.
 3. Czip to pomiaru czasu – ZWROTNY.
 4. Karnet całodniowy (cena rynkowa 99 zł!).
 5. Wstęp do strefy Apres-ski.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zawody mają charakter amatorski, mogą w nich uczestniczyć wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli w poprzednim roku kalendarzowym 18 rok życia.
 2. W zawodach nie mogą startować Zawodnicy posiadający ważną licencję FIS, FIS Punkty lub POL Punkty.
 3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia.
 4. W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy, jak i z innych krajów.
 5. Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej ilości Zawodników.
 6. Wszyscy Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Oglądają trasę i startują w zawodach w kasku narciarskim.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu w zawodach lub prawo do wykluczenia Zawodnika, który nie spełnia warunków regulaminu lub w rażący sposób nie respektuje ogólnie przyjętych norm, szczególnie sportowych.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

 1. Zawodniczki i zawodnicy startują w grupach 10-cio osobowych.
 2. Kolejność startów według numerów startowych, nadawanych przez Organizatora.
 3. Wszyscy zawodnicy pokonują krótki podbieg i ruszają na trasę zjazdową.
 4. Trasa wyścigu określona w §9. Niniejszego regulaminu składa się z 4 odcinków zjazdowych wyznaczonych bramkami kierunkowymi.
 5. Pomiędzy odcinkami zjazdowymi zawodnicy wjeżdżają wyznaczonymi wyciągami.
 6. Na odcinku FIS2 specjalny pomiar czasu do dodatkowej klasyfikacji.
 7. Do klasyfikacji generalnej, należy ukończyć całą trasę wyścigu.

 Punkty pomiarowe:

 1. Start.
 2. Pomiar odcinka gigantowego.
 3. Meta.

 PROGRAM WYDARZENIA

Harmonogram*:

07:00 – zbiórka zawodników miasteczko BMW xDrive

07:10 – przejazd zawodników na start – WYSOKI WIERCH.

08:00 – Start zawodów (grupami po 10 osób).

08:30 – zamknięcie linii startu. Ekipy techniczne przejeżdżają za zawodnikami trasę, usuwając ustawione bramki kierunkowe.

09:00 – przewidywany czas dojazdu do mety ostatniej grupy zawodników.

09:00-12:00 – Apres-ski połączone z miasteczkiem BMW – występy sceniczne (Future Folk), ceremonia wręczenia nagród, Red Bull.

*może ulec zmianom.

OPŁATA STRTOWA:

Aby znaleźć się na liście startowej, należy wnieść opłatę startową.

Opłata startowa wynosi:

Rejestracja jest ważna w momencie wniesienia opłaty startowej.

Opłata powinna zostać dokonana poprzez serwis tpay.com – płatność podpięta do internetowego formularza zgłoszeń zamieszczonego na stronie wydarzenia.

LIMIT MIEJSC:

Organizator przygotował pakiety startowe dla 200 uczestników.

TRASA ZAWODÓW

 1.      Wysoki Wierch – Trasa nr 10 start zawodów (podbieg około 30-35 metrów) Długość trasy około 950 m. ZJAZD
 2.      Wyciąg VIII czas przejazdu WYJAZD
 3.      Trasa nr 8  czas przejazdu ZJAZD
 4.      Wyciąg III czas przejazdu WYJAZD
 5.      Trasa nr FIS2  czas przejazdu ZJAZD
 6.      Kolej nr 2 czas przejazdu WYJAZD
 7.      Trasa nr 4  czas przejazdu ZJAZD
 8.      Meta na końcu trasy nr 4.

KLASYFIKACJE

 • generalna (kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3) – najszybszy przejazd całej trasy.
 • gigantowa (kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3) – najszybszy przejazd odcinka gigantowego. Warunkiem klasyfikacji jest ukończenie całego wyścigu.

NAGRODY

 1. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnera Tytularnego wydarzenia – BMW Polska Group.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie BMW Mountain Tour – Przez szczyty Białki bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
 3. Każdy uczestnik powinien posiadać kask narciarski.
 4. Upoważnieni do startu w zawodach są zawodnicy pełnoletni. Start zawodników +16 za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 11 lutego 2017 r. do godz. 16.00 na adres mailowy zapisy@bmwmountaintour.pl . Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 12 lutego 2017 r.
 6. BMW Mountain Tour jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia pokrywa zawodnik.
 7. Wszyscy uczestnicy startując w BMW Mountain Tour wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy i materiałach promocyjnych organizatora oraz biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
 8. Udział w BMW Mountain Tour jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Brak zwrotu chipa skutkuje nałożeniem na zawodnika obowiązkiem pokrycia kosztów chipa.
 10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.